Dienstverlening | Diagnostiek


Bloedprikken
Bloedprikken kan op korte afstand van de praktijk in het St Anna Ziekenhuis. Dit kan op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur).
Bij bepaalde bepalingen (o.a. suiker en cholesterol) moet u nuchter zijn (vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken)

Urine-onderzoek
Als u klachten bij het plassen of in de onderbuik heeft en bijvoorbeeld denkt aan een blaasontsteking, dan kunt u in de ochtend uw urine afleveren op de praktijk voor verder onderzoek. Deze urine moet dan bij voorkeur voor 12.00 uur ingeleverd zijn zodat we, indien nodig, na een eerste oriënterende check-up nog verder onderzoek kunnen inzetten (een zogenaamde dipslide). Het is van belang dat u niet direct de eerste straal opvangt, maar eerst wat urine weg laat lopen voordat u de resterende urine in een schoon potje opvangt (een zogenaamde 'gewassen plas'). Als u niet gelijk kunt komen na het opvangen kunt u de urine maximaal twee uur in de koelkast bewaren.

Toon-audiometrie
Bij iedere patiënt met gehoorproblemen wordt een toonaudiogram afgenomen. Met een zogenaamde audiometer en een koptelefoon worden korte tonen aangeboden. Aan de patiënt wordt gevraagd aan te geven of deze worden gehoord. De onderzoeker gaat na hoe zacht het geluid gemaakt kan worden om net gehoord te worden. Beide oren worden afzonderlijk getest. Zo wordt een drempel bepaald van de geluiden van verschillende toonhoogten die nog net worden waargenomen. De meetresultaten worden in een grafiek weergegeven. Deze grafiek heet een audiogram. Voor kinderen geldt dat zij oud genoeg moeten zijn om met het onderzoek mee te werken: zij moeten als zij een piepje horen in de koptelefoon een vingertje opsteken. De uitslag van het audiogram kan vaak dezelfde dag gegeven worden en besproken worden met de huisarts.

Laboratoriumonderzoek
Nieuw in de praktijk zijn de snelbepalingen van CRP (C-reactieve protein) en D-dimeer. CRP is een maat voor acute ontsteking en D-dimeer wordt bepaald bij verdenking op een trombosebeen of longembolie. Deze testen helpen de huisarts om acute klachten beter en sneller te kunnen beoordelen.

24-uurs bloeddrukmeting
De praktijk heeft de beschikking over een geavanceerd apparaat waarmee gedurende 24 uur de bloeddruk kan worden gemeten. Deze vorm van bloeddrukmeting wordt als de meest betrouwbare meetmethode voor de bloeddruk in de huisartsenpraktijk beschouwd. Het is gebleken dat de bloeddruk op het spreekuur bij de arts vaak hoger is dan thuis. De meetapparatuur is bijzonder betrouwbaar. De assistente sluit de apparatuur aan om deze de volgende dag weer af te koppelen en door de computer uit te laten lezen.

ECG of hartfilmpje
Bij hartklachten kan door middel van een hartfilmpje op de praktijk gezien worden of er zuurstoftekort bij de hartspier is, hoe het hartritme is en of de hartspier verdikt is.

Longfunctie-test
Met een spirometer op de praktijk worden blaaskracht en andere kenmerken van uw ademhaling gemeten. Uw blaasgegevens worden opgeslagen in een computer en kunnen op een grafiek worden uitgeprint. De spirometer meet de maximale hoeveelheid lucht die u kunt in- of uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Ook wordt gemeten hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van de luchtwegen.

Gehoortesten
Bij slechthorendheid kan er op de praktijk een oriënterende gehoortest (audiogram) plaatsvinden en een meting van de beweeglijkheid van het trommelvlies (tympanometrie).

Geheugentest
Bij klachten over verminderd geheugen kan op de praktijk de oriënterende MMSE-geheugentest afgenomen worden.

Echo doppler bloedvat-onderzoek benen
Bij klachten van verminderde bloeddoorstroming in de benen wordt in de praktijk middels een echo-apparaat de bloeddoorstroming naar de benen gemeten.

CRP-bloedtest
Voor onderzoek naar een acute ontsteking, bijvoorbeeld bij blinde darm of bronchitis/longonsteking, worden de CRP-testen op de praktijk gedaan.


Nieuws en mededelingen
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Geplaatst: 27 januari 2023
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: Stroomz, zorgmakers in beweging

Lees meer
Zet u ook een stap naar gezonder leven?
Zet u ook een stap naar gezonder leven?
Geplaatst: 27 januari 2023
We willen allemaal plezierig en gelukkig ouder worden. Een gezond leven helpt daarbij. Voor iedereen betekent een gezond en prettig leven wat anders.

Lees meer
Doet u mee met het invullen van onze vragenlijst 'patiëntentevredenheid digitale zorg'?
Doet u mee met het invullen van onze vragenlijst 'patiëntentevredenheid digitale zorg'?
Geplaatst: 25 november 2022
Wij doen onderzoek naar de kwaliteit en bekendheid van de digitale mogelijkheden in de dienstverlening van de praktijk. Doet u mee?

Lees meer